Homepage      About Us      Products      Industries Served     Support      Contact                                                               

 

Products

   Activated Carbon Dosing, Feeding and Injection System

 


Activated Carbon Injection System

Çelikhaneler, atık imha tesisleri gibi yüksek sıcaklıklarda yanma proseslerinin bulunduğu ortamlarda yanma işlemi sonunda çeşitli zararlı gazlar çıkmaktadır. Bu gazların bacadan dışarıya verilmesi insan sağlığı açısından tehlikelidir. Aktif karbon enjeksiyon sistemi zararlı gaz yayılımını azaltmak ve güvenli sınırlar altına çekmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Aktif Karbon Adsorpsiyon

 


Genel Özellikler

Aktif karbon enjeksiyon sistemi, yanma gazlarında bulunan dioksin ve furan gibi zararlı gazların miktarını düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Zararlı gazlar, normal şartlarda filtre torbaları tarafından tutulamamakta ve bacadan dışarıya salınmaktadır. Filtre girişindeki boru hattına toz halinde aktif karbon verildiği takdirde, bu gazlar aktif karbon tozlarının içerisine hapsedilmektedir. Aktif karbon tozları, içeriğinde toplanan dioksin ve furanlar, filtre torbaları tarafından tutulmaktadır. Bacadan dioksin ve furan salınımı engellenmektedir.


Aktif Karbon Baca Gazi Filtre Aritma

Aktif karbon enjeksiyon sistemi, aktif karbonu filtre boru hattına istenilen miktarda vermektedir. Otomasyon ile idare edilen sistemde malzeme istenilen miktarda dozajlanarak boru hattına gönderilmektedir. Bigbag, çuval veya silobas ile temin edilen aktif karbon, sistemin silosunda depolanmaktadır. Sistem PLC kontrollü çalışmaktadır. Kontrol paneli üzerinden istenilen kapasitede, istenilen hızda ve istenilen zamanda malzeme aktarımı sağlanmaktadır. Sistemde Adsorpsiyon hammaddesi olarak aktif karbon, aktif linyit kullanılabilmektedir.Avantajları

  • Kolay kurulum

  • Hızlı devreye alma

  • Yüksek zararlı gaz giderim verimi

  • Düşük işletme maliyeti

  • Çok az iş gücü gereksinimi

  • Bilgisayar kontrollü proses takibi

 

Industrial Solutions

Bulk Solid Handling Systems

Pneumatic Conveying Systems

Dust Collection and Filter Systems

 

Mechanical Parts and Equipment

Gear and Gearbox

Rotary Airlock

Diverter Valve

Roots Blower

Jet Filter

Bag Dump Station

Big Bag Discharge Station

Silo Equipment

Silo Control Systems

Screw Feeder

Loading Spout

Custom Machines Mechanisms

Software Development

 

Homepage

About Us

Products

Industries Served

Support

Contact

 

 

Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. AŞ.