Anasayfa      Hakkımızda      Ürünler      Sektörler      Destek      İletişim                                                                                 

 

Ürünler

   Filtre Tozu Taşıma Sistemi

 


Toz toplama sistemlerinin torbalı filtre çıkışında genellikle helezon konveyörler bulunmaktadır. Büyük kapasiteli tesislerde birçok filtrenin çıkışındaki helezon konveyörler malzemeyi tek bir konveyörde toplamakta, buradan elevatör sistemi ile silolara doldurmaktadır. Söz konusu sistemlerde çok sayıda motor, redüktör, helezon, zincir, dişli gibi hareketli parçalar bulunmaktadır. Bu nedenle arıza oluşma riskleri, bakım, onarım maliyetleri artmaktadır. Polimak tarafından üretilen filtre tozu taşıma sistemleri, helezon konveyörlere göre maliyet, işletme ve kullanım özellikleri bakımından bir çok avantajlara sahiptir.

Jet pulse torbalı filtreden siloya toz taşıma

 


Toz Taşıma Sisteminin Genel Özellikleri

Sistem, toz toplama filtrelerinden, jet pulse torbalı filtrelerden veya siklonlardan çıkan tozu siloya aktarmaktadır. Toz filtresi altına yerleştirilecek besleyiciler yardımıyla filtreden çıkan toz boru hattına aktarılmaktadır. Boru hattındaki toz, hava körüğü tarafından sağlanan hava ile siloya gönderilmektedir. Toz siloya dolarken, taşıma havası silo üzerine yerleştirilecek jet filtre ile tahliye edilmektedir. Toz taşıma boru hattı üzerinde birden fazla besleme noktası bulunabilmektedir. Aynı anda birden fazla torbalı filtreden toz alımı yapılabilmektedir. 

Jet filtre toz taşıma toplama ve depolama sistemiToz Toplama Sisteminin Bileşenleri


Hava Körüğü:
Malzemenin siloya taşınması için gerekeli basınç ve debide hava sağlamaktadır.

Besleyici:
Filtreden gelen malzemeyi boru hattına aktarmaktadır.

Elektrik Panosu:
Sistemin çalışması için gerekli şalt ve otomasyon malzemesini içermektedir.

Boru Hattı:
Malzemenin filtreden silolara aktarılmasını sağlamaktadır. Sistemin kapasitesine göre genellikle 3'' -5'' çaplarında boru hattı kullanılmaktadır.

Silo Üstü Jet Filtre:
Siloya taşınan malzemenin havasını filtre ederek dışarıya vermektedir.

Kamyon Yükleme Körüğü:
Siloda toplanan tozun ortama yayılmadan kamyonlara yüklenmesini sağlamaktadır.

Torbalı Jet Filtre Tozu Taşıma Sistemi


Avantajları

  • Torbalı Filtre uygulamalarında enerji tüketimi helezonlara göre çok daha düşüktür.

  • Boru hattı istenilen yerden geçebildiğinden, helezonlu sisteme göre uygulaması kolaydır.

  • Malzeme uzun mesafelere taşınabilmektedir.

  • Malzeme sadece boru hattı ile taşındığından sistem helezonlara göre çok az yer kaplamaktadır.

  • Sistem kapalı devre çalıştığından dışarıya toz kaçmamakta, fabrika sahası temiz kalmaktadır.

  • Hareketli parça sayısı azdır, arıza riski düşüktür.

  • İşletme, bakım, onarım maliyetleri helezon konveyörlere göre çok daha düşüktür


Toz toplama sistemi

 

 

Kamyon Dolum Körüğü


Toz toplama filtrelerinden toplanan toz siloda depolandıktan sonra kamyon dolum körüğü yardımıyla ortama toz yayılmadan kamyona aktarılabilmektedir.

 

Kamyon dolum körüğü

 

Toz Toplama Sistemleri Örnek Uygulamalar


- Demir çelik fabrikaları elektrik ark ocağı EAF baca tozu toplama ve taşıma sistemleri
- Demir çelik fabrikaları yüksek fırın tozsuzlaştırma sistemleri
- Çinko oksit tozu taşıma sistemleri
- Gıda fabrikaları toz toplama sistemleri
- Kimya sanayi hammadde tozu toplama sistemleri

 

Endüstriyel Çözümler

Hammadde Taşıma ve Dozajlama Sistemleri

Havalı Taşıma ve Dozajlama Sistemleri

Ekipmanlar

Seyyar Havalı Taşıma Sistemi

Yazılım Geliştirme

 

Ekipman ve Parça Üretimi

Dişli ve Redüktör

Hava Kilidi / Hücre Tekeri

Akış Kontrol Yön Klepesi

Hava Körüğü (Blower)

Jet Filtre

Çuval Boşaltma Sistemi

Big Bag Boşaltma Sistemi

Silo Ekipmanları

Silo Kontrol Sistemi

Helezon Konveyör

Dolum Körüğü

Özel Tasarımlı Makinalar

Anasayfa

Hakkımızda

Ürünler

Sektörler

Destek

İletişim

 
 

Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. AŞ.