Anasayfa      Hakkımızda      Ürünler      Sektörler      Destek      İletişim                                                                                

 

Ürünler

   TOZ TOPLAMA VE FİLTRE SİSTEMLERİ

 


Çimento, plastik, demir tozu, kalsit, pvc, hububat, yem, toz, granül gibi tanecikli dökme malzemelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan tozlar çevreye zarar vermektedir. Bu tozların ortama yayılmadan toplanması amacıyla tozsuzlaştırma ve filtre sistemlerinden yararlanılmaktadır.


Toz Kaynakları


Konveyörlerden silolara malzeme dolumu sırasında toz oluşmaktadır.

Pnömatik nakil ile silolara malzeme dolumu sırasında toz oluşmaktadır.Bantlı konveyörlerde malzeme aktarım noktalarında ortama toz yayılmaktadır.

Kırıcı ve öğütücülerde ortama toz yayılmaktadır.Çimento fabrikalarında üretim sırasında çimento tozu yayılmaktadır.Demir çelik fabrikalarında yüksek fırın,  ark ocakları, sinter tesislerinden büyük miktarlarda toz yayılmaktadır.Enerji tesislerinde kömür tozu ve kömür külü (fly ash) aktarımında ortama toz yayılmaktadır.Kamyon ve silobaslara toz hammadde dolumu sırasında toz yayılmaktadır.

Limanlarda gemilere toz hammadde dolumu sırasında toz yayılmaktadır.
Tozsuzlaştırma ve Filtre Uygulamaları


Silo dolum toz toplama uygulaması.
Silolara helezon, elevatör veya pnömatik nakil sistemleri ile yapılan dolum işlemlerinde silo üzerüne jet filtre takılmaktadır. Kartuş ve torba tipi jet filtreler tozu ortama yayılmadan önce tutmaktadır.

 
Hammadde Stok Silosu


Konveyor bantların döküş noktalarına takılan toz toplama sistemleri kapalı veya açık ortamlarda hammaddenin bir noktadan başka bir noktaya dökülmesi sırasında oluşan tozu tutmaktadır. Vakum fanı yardımıyla ortama göre negatif basınç oluşturulmaktadır. Döküş anında çevreye yayılabilecek tozlar filtrelere doğru çekilmektedir. Filtrelerde tutulan tozlar tekrar konveyör banta aktarılmaktadır. Böylece hem ortamda toz tutulmuş hem de ürün kaybı engellenmiş olur.Kamyon, silobas ve gemilere toz malzeme dolumu sırasında kullanılan yükleme körükleri tozuşmayı önemli oranda azaltmaktadır. Endüstriyel tesislerde, limanlarda dökme yüklerin boşaltılması sırasında kullanılmaktadır. Dökme yüklerin açık hava ile iritibatı engellenmektedir. Ortama yayılabilecek tozlar ise vakum fanı yardımıyla emilmektedir. Toplanan tozlar tekrar kamyon, silobas veya gemiye aktarılmaktadır. Böylece ürün kaybının önüne geçilmektedir.
Endüstriyel üretim hatlarında merkezi toz toplama sistemleri kullanılmaktadır. Toz oluşumunun yoğun olduğu, çeşitli noktalarda toz üreten proseslerin bulunduğu tesisler için uygun bir çözümdür. Tozsuzlaştırma üniteleri büyük boyutlu torba veya kartuş filtrelerden oluşmaktadır. Toz toplama fanları yardımıyla emilen tozlu hava bu filtrelerde tutulmaktadır. Aspirasyon tozu toplama sistemlerine bağlanabilmektedir.Katı atık yakma tesisleri ve demir çelik fabrikalarında ortaya çıkan zararlı gazları tutmak için aktif karbon dozajlama sistemleri kullanılmaktadır. Torba filtrelerde tutulamayan küçük boyutlu fakat zağlığa zararlı dioxin, furan gibi maddeler aktif karbon yardımıyla yakalanmakta ve havaya karışması önlenmektedir.
Toz toplama sistemlerinde biriken tozları depolamak ve tozsuz olarak tahliye etmek için taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.


 

Endüstriyel Çözümler

Hammadde Taşıma ve Dozajlama Sistemleri

Havalı Taşıma ve Dozajlama Sistemleri

Ekipmanlar

Seyyar Havalı Taşıma Sistemi

Yazılım Geliştirme

 

Ekipman ve Parça Üretimi

Dişli ve Redüktör

Hava Kilidi / Hücre Tekeri

Akış Kontrol Yön Klepesi

Hava Körüğü (Blower)

Jet Filtre

Çuval Boşaltma Sistemi

Big Bag Boşaltma Sistemi

Silo Ekipmanları

Silo Kontrol Sistemi

Helezon Konveyör

Dolum Körüğü

Özel Tasarımlı Makinalar

Anasayfa

Hakkımızda

Ürünler

Sektörler

Destek

İletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. AŞ.